lift BRUSSEL

 

Heb je nog geen diploma secundair onderwijs maar wil je dat wel graag? Was de school niet jouw ding?

  • Je kan afstuderen bij CVO Lethas Brussel of via de examens bij de Centrale Examencommissie

  • Je krijgt antwoord op al je vragen over vrijstellingen, leerplichtcontrole, kinderbijslag, ...

Geïnteresseerd? Kom zeker eens langs voor een gesprek met onze trajectbegeleiders. Zij kijken graag met jou naar de allerbeste oplossing op jouw maat.

 

lift BRUSSEL geeft je 2 opties :

Optie 1

Je diploma behalen via de examencommissie.

Je wil je diploma halen via de examencommissie in de richting Humane Wetenschappen.
Dat kan bij CVO Lethas: je schrijft in voor een coachingstraject bij lift BRUSSEL.
Je krijgt toegang tot het lesmateriaal dat je (thuis of op de campus) zelfstandig verwerkt. Je werkt op je eigen tempo en volgens je eigen traject. Je trajectbegeleider helpt bij de planning van de examens, geeft studietips, geeft een antwoord op vragen over vrijstellingen, leerplichtcontrole, groeipakket, ... en je kan terecht bij vakleraren voor vakinhoudelijke ondersteuning. Je legt je examens nadien af bij de examencommissie. Om in te schrijven bij lift BRUSSEL moet je minimum 16 jaar zijn en een attest hebben van de tweede graad. 

Optie 2

Je diploma behalen via het CVO Lethas Brussel

Dat kan ook, in onze afdeling Tweedekansonderwijs (TKO).

1 Wil je afstuderen in een beroepsgerichte afstudeerrichting? Dan kan je kiezen voor de Aanvullende Algemene Vorming (een pakket algemene vakken) in combinatie met een beroepsopleiding. Bij CVO Lethas bieden we 2 beroepsopleidingen aan: ICT & administratie en Medisch Administratief Bediende.

2 Wil je afstuderen in de richting Humane Wetenschappen? Dan kan je contactonderwijs volgen in de Algemene Vorming. Je krijgt een pakket wiskunde, wetenschappen en geschiedenis, je leert vlot communiceren in het Nederlands, Frans en Engels en je volgt een aantal richtingspecifieke modules.

Je volgt les in kleine groepen en wordt permanent geëvalueerd. Als je slaagt voor het vak levert dat een vrijstelling op bij de examencommissie. Op basis van een rapport van een vijfde of een zesde jaar ASO kan je voor bepaalde modules vrijstellingen krijgen.

Als je inschrijft in september moet je ten laatste op 31 december van dat jaar 18 worden. Als je inschrijft in februari moet je minimum 18 jaar zijn.

 

     

Om in te schrijven volg je eerst een infosessie.

Inschrijven kan via https://forms.gle/c1zAtFYZMRyeUREt7

De infosessies gaan door op:

  • vrijdag 30 juni 2023 - 13u
  • maandag 28 augustus 2023 - 14u

 

met de steun van