lift BRUSSEL

 

kom naar een van onze infosessies

 

Heb je nog geen diploma secundair onderwijs maar wil je dat wel graag? Was naar school gaan niet jouw ding? Wij kunnen je helpen. Hoe?

  • Je volgt les in kleine groepen
  • Al het lesmateriaal is afgestemd op jouw traject
  • Je krijgt begeleiding bij het studeren
  • je kan je niveau en kennis al testen
  • Je behaalt je diploma via lift BRUSSEL of via de examens bij de VEC
  • Je krijgt antwoord op al je vragen over vrijstellingen, leerplichtcontrole, kinderbijslag,...

Geïnteresseerd? Kom zeker eens langs voor een gesprek met onze trajectbegeleiders. Zij kijken graag met jou naar de allerbeste oplossing op jouw maat.

 

lift BRUSSEL geeft je 2 opties :

Optie 1

Je wil je diploma halen via EC in de richting Humane Wetenschappen

Je volgt geen les en legt alleen examens af. Wij helpen je de weg te vinden: waar, wat, hoe, wanneer? We begeleiden je van begin tot einde. We zorgen ervoor dat je het correcte materiaal hebt om je goed voor te bereiden. Je kan proeftoetsen afleggen. We onderzoeken of je vrijstellingen kan krijgen. We motiveren je om door te zetten.

Optie 2

Je diploma behalen via het CVO Lethas Brussel

Je krijgt wel nog les in kleine groepen of wordt begeleid voor de vakken die je nodig hebt. Je wordt permanent geëvalueerd en komt zo tot een eindevaluatie.

Heb je sommige vakken al met succes gevolgd? Dan kan je een vrijstelling krijgen. Je moet dan geen examen meer doen voor dit vak. We onderzoeken welke vrijstellingen je kan krijgen.

We helpen je in groep en individueel.

 

     

Doelgroep

l
ift
 BRUSSEL
richt zich tot jongeren van 16 jaar of ouder die vroegtijdig de school verlaten zonder diploma, maar toch nog een diploma secundair onderwijs willen behalen. Het gaat hierbij over jongeren:

  • die wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en uitstromen uit het Nederlandstalig onderwijs (binnen of buiten Brussel) of
  • die gedomicilieerd zijn buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en uitstromen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Diploma

l
ift
 BRUSSEL
 helpt je bij een diploma in de richting Humane Wetenschappen. Voor het volledige overzicht, surf naar de website van de Vlaamse examencommissie.

Praktisch

Alle dagen is er studiebegeleiding van 9u30 tot 16u30. In het Open Leercentrum kan je elke dag terecht voor zelfstudie.

De digitale infosessies vinden plaats op 20 oktober 2020 om 14 uur en op 26 oktober 2020 om 14 uur op Campus Solvay, Solvayplein 4, 1000 Brussel.

 

kom naar een van onze infosessies

 

met de steun van