Kosten - info

 

De studiekosten zijn afgestemd op het traject waar je voor kiest. We houden rekening met je profiel

Profiel

Te behalen diploma

Maximale kostprijs per semester

Toelichting kosten

Maximale kostprijs per semester met tegemoetkoming  door VGC

16 - 18 jaar

 

ASO

333 euro

+ 45 euro per vak

300 euro inschrijvingsgeld per semester = 600 euro per schooljaar

+ 33 euro voor deelname aan VEC

+ 45 euro per vak voor cursusmateriaal

183 euro

+ 22,5 euro per vak

Inschrijvingsgeld valt weg indien ten laste van een werkzoekende in beroepsinschakeltijd (wachttijd zonder uitkering) of van een steuntrekkende (leefloon):

   

33 euro

+ 45 euro per vak

 

33 euro

+ 22,5 euro per vak

16 - 18 jaar

BSO/TSO

jaar 1: 333 euro

+ 45 euro per vak

 

jaar 2: 300 euro

+ 45 euro per vak

(+ 33 euro)

jaar 1 (deel algemene vakken):

300 euro inschrijvingsgeld per semester = 600 euro per schooljaar

+ 33 euro voor deelname aan VEC

+ 45 euro per vak voor cursusmateriaal

 

jaar 2 (deel beroepsopleiding):

= 600 euro per schooljaar

+ 45 euro per vak voor cursusmateriaal

(+ 33 euro  voor deelname aan VEC ingeval cursist nog geen 18 jaar is op moment van diplomering)

jaar 1: 183 euro

+ 22,5 euro per vak

 

jaar 2: 150 euro

+ 22,5 euro per vak

(+ 33 euro)

Indien ten laste van een werkzoekende in beroepsinschakeltijd (wachttijd zonder uitkering) of van een steuntrekkende (leefloon): inschrijvingsgeld valt weg:

 

 

jaar 1: 33 euro

+ 45 euro per vak

 

jaar 2: 45 euro per vak (+ 33 euro)

 

jaar 1: 33 euro

+ 22,5 euro per vak

 

jaar 2: 22,5 euro per vak (+ 33 euro)

> 18 jaar

ASO

45 euro per vak

(+ 33 euro)

45 euro per vak voor cursusmateriaal

(+ 33 euro voor deelname aan VEC indien cursist sneller wil afstuderen)

22,5 euro per vak (+ 33 euro)

> 18 jaar

BSO/TSO

300 euro

+ 45 euro per vak

300 euro inschrijvingsgeld per semester = 600 euro per schooljaar

+ 45 euro per vak voor cursusmateriaal

150 euro

+ 22,5 euro per vak

Indien ten laste van een werkzoekende in beroepsinschakeltijd (wachttijd zonder uitkering) of van een steuntrekkende (leefloon): inschrijvingsgeld valt weg:

 

 

45 euro per vak

 

22,5 euro per vak

 

Wat betekend de VGC tegemoetkoming:

De cursist krijgt 50% korting op de finale kost van het inschrijvingsgeld en op de kost per vak (cursusmateriaal). De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) past het verschil bij. Er is geen tegemoetkoming voor de VEC-kost en voor de ev. andere kosten.

 

Meer informatie over:

  • de regelgeving inschrijvingsgeld vind je via deze link.
  • de vrijstellingen inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs vind je via deze link.